Untitled Document
 Насловна   mak   eng    


 
20.07.2019 

Профил на општината
 Основни податоци
 Историјат на општината
 Инфраструктура
 Патна мрежа
 Водовод и канализација
 Електрична енергија и телекомуникации
 Образовни институции
 Месни заедници
 Население
Јавни набавки
Општина Чашка
 Надлежности на општината
 Градоначалник
 Општински совет
 Посебни тела на Општината
 Општинска администрација
 Службен гласник
 Опис на услуги и потребни документи за добивање на истите
 Постапка за вработување во ЕЛС Чашка
 Информации од јавен карактер
 Статут на Општина Чашка
Формулари
 Барања
Култура
Невладини Организации
 Фондација ФОКУС
 ЗГ Галеби
Локален совет за превенција
Огласи
ЈПКД "Тополка"
Контакт
Барање

...НАЈТРАНСПАРЕНТНА ОПШТИНА...
Електрична енергија и телекомуникации
     Поради непостоење на сопствено производство на електрична енергија општината потрбите ги задоволува со користење на енергетскиот систем на ЕСМ. Локалниот дистрибутивен систем располага со елекртофицирање на сите населени места, без оглед на бројот на жители. Исто така постои уличен систем во сите населени места.

     Развојот на телекомуникациите на подрачјето на општината се карактеризира со интензивен систем на телеофонската мрежа, со адекватни техничко-организациони елементи кои одат во прилог на проширување и модернизација на комуникациската мрежа и во останатите населени места.  Во телефонската мрежа се поврзани 30 населени места. Со оглед на предизвиците на современиот живот,на подрачјето на општината масивно се користат системите за мобилна телефонија и интернет мрежата.Во 2000 година инсалирана е модерна  дигитална телефонска централа со капацитет од 5000 броја. Чашка и Богомила располагаат со современи пошти кои ги вршат сите поштенски, телефонски и други видови активности.


Untitled Document
Точно е:
 
 
 
 
 
 
Пребарување:
Внесете клучни зборови:
  во
 
Актуелно:
 Новости
 Фото галерија

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_servefile.html?option=full&order=1&type=&language=English&platform=WinXPSP2&esdcanbeused=1&esdcanhandle=0&hasjavascript=1&getpase=1
http://www.focus.org.mk
http://www.scoutveles.org.mk
http://www.undp.org.mk/
http://www.zels.org.mk
http://www.uslugi.gov.mk
http://www.exploringmacedonia.com/default.asp?ItemID=D1127355739FB94DBB71E2F4B2502610
http://www.dem.org.mk
http://www.metamorphosis.org.mk/
http://www.dai.com.mk/
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Caska, All rights reserved